L  Ö  G

1. gr.

Félagið heitir Hollvinafélag Austurbæjarskóla.

 1. gr.

Varnarþing þess er í Reykjavík og heimili í Austurbæjarskóla, Barónsstíg 32,
101 Reykjavík.

 1. gr.

Tilgangur félagsins er að starfrækja skólamunastofu  í Austurbæjarskóla og skrásetja sögu skólans. Einnig að styðja og styrkja menningarstarfsemi innan Austurbæjarskóla og skylda starfsemi innan skólahverfisins.

 1. gr.

Stofnfélagar eru þeir sem skráðu sig í félagið árið 2010 og greiddu árgjald þess
árs. Listi yfir stofnfélaga er varðveittur í skjalasafni félagsins.

 1. gr.

Öllum þeim sem styðja markmið félagsins og vilja veg og virðingu Austurbæjarskólans sem mesta er frjálst að ganga í félagið, s.s. starfsmönnum, fyrrum starfsmönnum, nemendum, foreldrum og öðrum velunnurum skólans.
Nýir félagar geta skráð sig á heimasíðu Austurbæjarskóla, www.austurbaejarskoli.is

 1. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm félagsmönnum þ.e. formanni, ritara, gjaldkera og tveimur meðstjórnendum. Stjórnarmenn skulu kosnir til eins árs í senn. Formaður boðar stjórnarfundi þegar þurfa þykir, en eigi sjaldnar en tvisvar
á skólaári.
Stjórnin fer með umboð félagsins og ákvörðunarvald næst aðalfundi og kemur fram fyrir hönd þess.
Dagleg umsjón félagsins er í höndum stjórnar en hún getur falið öðrum félagsmönnum valin verkefni.

 1. gr.

Aðalfundur fer með æðsta ákvörðunarvald félagsins.
Hann skal halda í marsmánuði ár hvert.
Aðalfund skal boða með minnst viku fyrirvara í pósti eða tölvupósti.
Starfstímabil félagsins er almanaksárið.
Einungis félagsmenn hafa atkvæðisrétt á aðalfundi.

 1. gr.

Dagskrá aðalfundar:
1. Stjórnin gefur skýrslu um starfið á síðasta starfsári.
2. Áritaður ársreikningur félagsins lagður fram til samþykktar.
3. Lagabreytingar.
4. Kosning stjórnar og skoðunarmanns ársreiknings:
    a) formaður
    b) ritari
    c) gjaldkeri
    d) tveir meðstjórnendur
    e) tveir varamenn
    f) skoðunarmaður ársreiknings.
5. Ákvörðun árgjalds til félagsins.
6. Áherslur í starfi félagsins.
7. Önnur mál.

 1. gr.

Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn félagsins fyrir lok febrúar.
Þær skulu sendar út með aðalfundarboði.
Tvo þriðju hluta greiddra atkvæða á aðalfundi þarf til að samþykkja breytingu á lögum félagsins.

 1. gr.

Árgjöld til félagsins eru ákvörðuð á aðalfundi til eins árs í senn.
Þau skulu greidd á fyrri helmingi árs.
Þeir sem ekki greiða árgjaldið verða teknir af félagaskrá.

 1. gr.

Tekjum félagsins skal varið til að efla starfsemi sem samrýmist tilgangi þess
svo og aðra þætti í starfi Austurbæjarskóla sem stuðlað geta að bættu námsgengi og bættri líðan nemenda skólans.

 1. gr.

Félagið verður ekki lagt niður nema með samþykkt á aðalfundi en til þess þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða. Ef slík samþykkt liggur fyrir skulu gögn og eignir félagsins renna til Austurbæjarskóla, þó ekki fyrr en eitt ár er liðið frá aðalfundi. Ef skólinn verður lagður niður ganga eignir félagsins til skyldra félagasamtaka.
Þó ber að undanskilja þær sem hafa menningarsögulegt gildi og skal fulltrúi Þjóðminjasafnsins skera þar úr um. Þær eignir skulu renna til Þjóðminjasafnsins ef til þess kæmi að félagið yrði lagt niður.

 

Samþykkt á aðalfundi félagsins 19. mars 2011

 

 

Á vordögum 2009 hófst undirbúningur að stofnun Hollvinafélags Austurbæjarskóla. Þann 6. febrúar 2010 var Hollvinafélag Austurbæjarskóla formlega stofnað, þegar nokkrir eldri kennarar og velunnarar skólans komu til kaffiboðs sem Guðmundur Sighvatsson, skólastjóri, efndi til í skólanum. Arnfinnur Jónsson var fyrsti formaður félagsins og vann mikið starf í þágu þess. Guðmundur Sighvatsson tók svo upp merki hans og var næsti formaður.

Tilgangur félagsins er að starfsrækja skólamunastofu í Austurbæjarskóla sem heldur utan um sögu skólans og varpar um leið ljósi á íslenska skólasögu. Einnig að hlúa að starfi skólans með viðburðum þess og hefðum.

Hvatinn að stofnun félagsins var sá að skólinn státar af langri og merkri sögu og í áranna rás hafa safnast margir merkilegir munir sem tengjast sögu skólans.
Það þótti því vel við hæfi að stofna formlegan hóp hollvina, sér í lagi í ljósi þess að haustið 2010 varð skólinn 80 ára.

 Mikið og gott starf hefur farið fram innan veggja þessa virðulega skólahúss,
byggingar sem reist var á erfiðum tímum en af ótrúlegum myndarskap og framsýni eins og sjá má þegar gengið um skólann. Hér hafa margir, merkir kennarar starfað og gott starfsfólk og ætíð haft heill og hamingju nemendanna í forgangi.

Fyrsta verk Hollvinafélagsins var að kaupa skápa utan um gamlar skólaminjar og gera þannig sögu skólans sýnilegri. Skáparnir voru settir upp á efri gangi. Einnig voru settar upp innrammaðar myndir frá nemendum Valgerðar Briem.
Þá voru gamlar bækur flokkaðar og farið yfir gömul kennslugögn, s.s. kort og myndaspjöld.

Kristín Jóhannesdóttir, skólastjóri Austurbæjarskóla, fékk Hollvinafélaginu til umráða stóra stofu í risi skólans árið 2016. Þar hefur félagið sett upp skólamunastofu, komið þar fyrir gömlum húsgögnum, myndum, kennslutækjum, bókum og ágripi af sögu skólans.

Hollvinafélag Austurbæjarskóla hefur gefið út fréttabréf og sent félagsmönnum jólakveðjur. Það hefur tekið að sér að sjá um að skipuleggja kaffiboð fyrir eldri kennara og starfsfólk skólans, einnig að sjá um eða vera með í að taka á móti hópum sem heimsækja skólann og leiðbeina þeim um skólahúsið. Skólamunastofan er til sýnis eftir samkomulagi. Á vorhátíð skólans og á Menningarnótt hefur verið opið hús í skólamunastofu.


Öllum þeim sem styðja markmið félagsins og vilja veg og virðingu Austurbæjarskólans sem mesta er frjálst að ganga í félagið, s.s. starfsmönnum, fyrrum starfsmönnum, nemendum, foreldrum og öðrum velunnurum skólans.

Árgjald til félagsins er kr. 2.000.
Þeir sem greiða árgjald hvers árs eru taldir fullgildir félagar og einungis þeir hafa atkvæðisrétt á aðalfundi félagsins.

 

Á vordögum 2009 hófst undirbúningur að stofnun Hollvinafélags Austurbæjarskóla. Þann 6. febrúar 2010 var Hollvinafélag Austurbæjarskóla formlega stofnað, þegar nokkrir eldri kennarar og velunnarar skólans komu til kaffiboðs sem Guðmundur Sighvatsson, skólastjóri, efndi til í skólanum. Arnfinnur Jónsson var fyrsti formaður félagsins og vann mikið starf í þágu þess. Guðmundur Sighvatsson tók svo upp merki hans og var næsti formaður.

Tilgangur félagsins er að starfsrækja skólamunastofu í Austurbæjarskóla sem heldur utan um sögu skólans og varpar um leið ljósi á íslenska skólasögu. Einnig að hlúa að starfi skólans með viðburðum þess og hefðum.

Hvatinn að stofnun félagsins var sá að skólinn státar af langri og merkri sögu og í áranna rás hafa safnast margir merkilegir munir sem tengjast sögu skólans.
Það þótti því vel við hæfi að stofna formlegan hóp hollvina, sér í lagi í ljósi þess að haustið 2010 varð skólinn 80 ára.

 Mikið og gott starf hefur farið fram innan veggja þessa virðulega skólahúss,
byggingar sem reist var á erfiðum tímum en af ótrúlegum myndarskap og framsýni eins og sjá má þegar gengið um skólann. Hér hafa margir, merkir kennarar starfað og gott starfsfólk og ætíð haft heill og hamingju nemendanna í forgangi.

Fyrsta verk Hollvinafélagsins var að kaupa skápa utan um gamlar skólaminjar og gera þannig sögu skólans sýnilegri. Skáparnir voru settir upp á efri gangi. Einnig voru settar upp innrammaðar myndir frá nemendum Valgerðar Briem.
Þá voru gamlar bækur flokkaðar og farið yfir gömul kennslugögn, s.s. kort og myndaspjöld.

Kristín Jóhannesdóttir, skólastjóri Austurbæjarskóla, fékk Hollvinafélaginu til umráða stóra stofu í risi skólans árið 2016. Þar hefur félagið sett upp skólamunastofu, komið þar fyrir gömlum húsgögnum, myndum, kennslutækjum, bókum og ágripi af sögu skólans.

Hollvinafélag Austurbæjarskóla hefur gefið út fréttabréf og sent félagsmönnum jólakveðjur. Það hefur tekið að sér að sjá um að skipuleggja kaffiboð fyrir eldri kennara og starfsfólk skólans, einnig að sjá um eða vera með í að taka á móti hópum sem heimsækja skólann og leiðbeina þeim um skólahúsið. Skólamunastofan er til sýnis eftir samkomulagi. Á vorhátíð skólans og á Menningarnótt hefur verið opið hús í skólamunastofu.


Öllum þeim sem styðja markmið félagsins og vilja veg og virðingu Austurbæjarskólans sem mesta er frjálst að ganga í félagið, s.s. starfsmönnum, fyrrum starfsmönnum, nemendum, foreldrum og öðrum velunnurum skólans.

Árgjald til félagsins er kr. 2.000.
Þeir sem greiða árgjald hvers árs eru taldir fullgildir félagar og einungis þeir hafa atkvæðisrétt á aðalfundi félagsins.